Wednesday, December 22, 2010


Induk jantanInduk betina yang sedang bertelurInduk betina yang sedang bertelur

MORFOLOGI INDUK UNTUK PEMBENIHAN

Jantan lebih besar daripada betina

Jantan menunjukkan warna yang lebih banyak / terang berbanding betina semasa pembiakan

BIOLOGI TILAPIA

Kingdom Animalia

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Order Perciformes

Family Cichildae

Genus Oreochromis

Species Niloticus